Biltong en die Voortrekkers – Claasens Designs CC

Biltong en die Voortrekkers

biltong

Speseryhandel aan die Kaap na 1652 het 'n groot invloed gehad op die ontstaan en maak van biltong in Suid-Afrika.

Daar kon nou eksperimenteer word met verskillende speserye en geure tydens die maak van biltong - want die nodige geurmiddels was beskikbaar vanaf die skepe wat by Kaap die Goeie Hoop se verversingspos aangedoen het.

Toe die grensboere dus in die 1830's besluit het om die binneland in te beweeg was biltong hulle primêre bron van proteine.  Die Voortrekkers was nie regtig jagters nie, hulle was boere op soek na 'n beter lewe vir hulle en hulle nageslag.  Hulle sou daarom eerder 'n koei slag en die vleis verwerk in biltong.

Die biltong is dan in die ossewa gehang om droog te word.  Dit is nie weer gehidreer of gekook nie, maar eenvoudig droog gekerf en geëet en so het hulle dan ook tyd gespaar terwyl hulle getrek het.

Vandag nog word hierdie lekkerny deur Suid-Afrikaners geniet - te danke aan die speseryhandel en die Voortrekkers!


Older Post Newer Post